Jesteś tutaj: Strona główna / BOGATYNIA / Elementy strony głównej / Rachunki bankowe
Rachunki bankowe

Data publikacji:

1 Sierpień 2011

-

_____________________________________________________

1. RACHUNEK BIEŻĄCY GMINY  
_____________________________________________________

PKO BP SA Oddział w Bogatyni
49 1020 2137 0000 9202 0118 1650

- opłata za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych
- opłata ewidencyjna i opłata rejestracyjna- opłata eksploatacyjna
- dochody i wydatki podległych jednostek
- należności z urzędów skarbowych, z Ministerstwa Finansów itp.

______________________________________________________

2. RACHUNEK POMOCNICZY DOCHODÓW UMiG BOGATYNIA
______________________________________________________

PKO BP SA Oddział w Bogatyni
05 1020 2137 0000 9302 0118 1908  

- opłata skarbowa
- podatki i opłaty lokalne , czynsze , najmy , dzierżawy- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłata na koncesje za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką
- opłata za wpisy i zmiany w Ewidencji Działalności Gospodarczej, itp.

 

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA I GMINY W BOGATYNI

dzień tygodnia godziny otwarcia przerwa
poniedziałek 9:30 - 16:00 12:00 - 12:30
wtorek - czwartek 9:30 - 14:30 12:00 - 12:30
piątek 9:30 - 13:30 12:00 - 12:30

 

NUMERY NIP i REGON:

NIP GMINY BOGATYNIA: 615-18-10-987
REGON GMINY BOGATYNIA: 230-821-517

NIP URZĘDY MIASTA BOGATYNIA: 615-00-30-425
REGON URZĘDU MIASTA BOGATYNIA: 000-525-027

_____________________________________________________________________

3. RACHUNEK DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
_____________________________________________________________________

 

DANE DO PRZELEWU:
Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

 

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat:
89 1020 2137 0000 9202 0149 0457
PKO Bank Polski I Oddział w Bogatyni

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych zobowiązani są do dokonywania wpłat za wywóz odpadów komunalnych do ostatniego dnia każdego miesiąca  np. opłata za miesiąc lipiec powinna zostać dokonana najpóźniej do 31 lipca .

 

 W tytule przelewu należy podać:  

1. Imię i nazwisko właściciela  nieruchomości lub nazwa podmiotu
2. Adres nieruchomości  zgodnie z danymi podanymi w deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych
3. Nazwę miesiąca , za który dokonywana jest opłata